คุ้มครองดวงชะตา

“ปออุ่งเก่ง”

ปี 2557

ปีมะเมีย หลักชงกับ ปีชวด
ซาชงกับ ปีเถาะ และปีระกา“ชง” หมายถึง ดวงชะตาไม่สมพงศ์ การดำเนินชีวิตขัดข้อง
ท่านที่เกิดในปีดังกล่าว สามารถติดต่อทำ“ปออุ่งเก่ง”
ได้ที่
ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ และ วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา


ชุดปออุ่งเก่งที่ทำพิธีแล้ว จะนำไปประทับตราพระแม่กวนอิม และไว้ใต้ฐานพระ เพื่อสวดเสริมบารมีให้แก่ท่านตลอดปี