พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ฯ ได้ก่อตั้งมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน และวิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ ในเครือของสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล ได้แก่
  • เก็บศพไร้ญาติ
  • แจกทานให้แก่ผู้ยากไร้
  • สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
  • สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน