สำหรับท่านที่เกิด ปีจอ / ปีมะโรง / ปีมะแม / ปีฉลู

ขอเชิญท่านที่เกิดในปีดังกล่าว ทำพิธีปออุ่งเก่ง (คุ้มครองดวงชะตา) ได้ที่
ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 กรุงเทพ, สาขาเชียงใหม่ และ วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา
สารปออุ่งเก่งของท่านจะนำไปไว้ใต้ฐานพระ เพื่อสวดมนต์คุ้มครองดวงชะตาให้แก่ท่านตลอดทั้งปี