สำหรับท่านที่เกิด ปีกุน ปีมะเส็ง ปีวอก ปีขาล

ขอเชิญทำบุญคุ้มครองดวงชะตาปีเกิดที่
- ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 กรุงเทพฯ
- วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา ก.ม.8
- ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 (เชียงใหม่)

สารปออุ่งเก่งที่มี วัน เดือน ปีเกิดของท่านจะนำไปไว้ใต้ฐานพระ เพื่อสวดมนต์คุ้มครองดวงชะตาตลอดปี